2011 opdrachtgever gemeente Maassluis, ontwerp oorkondes 

Oorkonde Maassluis Erespeld Oorkonde Maassluis Erepenning Oorkonde Maassluis Plaquette